Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Propozice

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento „souhlas“ se vztahuje na střelecké soutěže a závody (dále jen „závod“) pořádané:

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kopřivnice; IČO 05589509
se sídlem ul. K. Čapka 930/1, 742 21 Kopřivnice
a
AVZO Kopřivnice, p.s.; IČO  00576689
se sídlem  ul.  Česká 868, 742 21 Kopřivnice
(dále jen „pořadatel“)

1. Přihláškou do závodu, ať už písemnou nebo elektronickou, vzniká smluvní vztah mezi pořadatelem a účastníkem závodu a tento souhlas je nedílnou součástí tohoto smluvního vztahu.
2. Účastník závodu, včetně doprovodu, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, uděluje bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pořadateli, jako správci osobních údajů, za účelem vyhodnocení závodu a jejich zpracování pořadatelem nebo třetím subjektům na dobu neurčitou.
3. Předané osobní údaje nebudou dále zveřejněny s výjimkou uveřejnění jména a příjmení, roku narození, klubové příslušnosti, čísla průkazu a informace o dosaženém výsledku na výsledkové listině.  Účastník závodu souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly případně předány pro účely poskytnutí nezbytné zdravotní péče v souvislosti s pořádaným závodem či třetímu subjektu za účelem propagace závodu či pořadatele.
4. Přihláškou do závodu uděluje účastník výslovný souhlas pořadateli s pořízením, použitím či šířením jeho podobizny, obrazových snímků a obrazových nebo zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů pořízených v průběhu závodu, bezprostředně před ním či po něm včetně akcí probíhající před či po skončení závodu.
5. Účastník výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít bezplatně poskytnuté osobní údaje účastníka v médiích včetně internetu a sociálních sítí, v propagačních a reklamních materiálech organizátora s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků závodu.
6. Organizátor je oprávněn předat poskytnuté osobní údaje pověřené osobě, která zajišťuje vyhodnocení výsledků a prezentaci závodu.
7. Účastník závodu souhlas uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese pořadatele odvolat.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky