Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Na základě odborného posudku dle zákona č. 119/2002 Sb. ve znění § 52 a předpisu č. 115/2014 Sb. ve znění § 27 byl vypracován "Provozní řád střelnice AVZO TSČ ZO Kopřivnice".
Provozní řád střelnice stanoví:

  • pravidla pro užívání střelnice včetně jmenování správce střelnice a řídících střelby s platností od 01.03.2015

  • zásady pro používání zbraní a střeliva

  • požadavky na bezpečnost střelců a dalších osob v objektu střelnice


Provozní řád je závazný pro všechny  uživatele a návštěvníky střelnice. Každý uživatel i návštěvník je povinen se s tímto Provozním řádem seznámit a jeho ustanovení v plném rozsahu dodržovat.Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky